تبلیغات
زرد نویس های یک من - اینجا دختر که باشی

زرد نویس های یک من

...Dreams are my reality

اینجا دختر که باشی

اینجادختر که باشی


با باورهایت بازی میشود

سربه زیر باشی و معصوم تو را محکوم می کنند به دهاتی بودن...

مدرن باشی و امروزی محکوم میشوی به بی خانواده بودن...


اینجا دختر که باشی


وقتی هیچ توجهی به پسر نکنی میگویند:بد شکست خورده است!!!

وقتی برای حرف پسر تره خرد میکنی و اهمیت قائل میشوی میگویند:

کارش همین است!!!


اینجا دختر که باشی


هوا تاریک نشده باید خانه باشی

پسر نیستی که نیمه شب هم بیایی بگویند:مرد شده...
دنبال یک لقمه نان حلال است!!!


اینجا دختر که باشی


بخواهی با دلیل و منطق حرف بزنی میگویند:بس است دیگر!قدیم از دیوار صدا در می آمد...از دختر نه!!!


آخرالزمان شده...


پسر نیستی که بگویند دیگر میتواند گلیمش را از آب درآورد...


اینجا دختر که باشی


نهایت تفریحات سالم زندگی ات رفتن به سینماست با دوست قدیمی ات

پسر نیستی که آخر هفته با دوستان هوس شمال رفتن به سرت بزند...


اینجا دختر که باشی


زود ازدواج کنی میگویند:هول بود...می ترسید قحطی پسر شود!!!

دیر که ازدواج کنی میگویند:ترشیده بود!!!

پسر نیستی که زود ازدواج کنی بگویند:

با خدا بود...می خواست به گناه نیوفتد...

و دیر ازدواج کنی بگویند:

فهمیده بود!!!می خواست مرد شود بعد خانواده تشکیل دهد...


اینجا دختر که باشی


با باورهایت بازی میشود...

باور کن...


+ نوشته شده در  سه شنبه 25 آذر 1393ساعت 03:51 بعد از ظهر  توسط Anonymous   نظرات()