تبلیغات
زرد نویس های یک من - آدمه دیگه..

زرد نویس های یک من

...Dreams are my reality

آدمه دیگه..

بــــعـضــی وقــتـا آدم 

عــجیـبــــ دلــش میــخـواد 

یــکـی بــهــش گیـــر بـــده! 

ازش بــپــرســه کــجـایــی؟؟ 

کــجــا میــری؟؟؟ 

کــی میـــای؟؟؟
 
زود بـــرو خــونــه ! 

رســیـدی زنـگــــ بـــزن !! 

هـــوا ســـرده لــبـاس گـــرم 
بـپـــوش !! 

تـــا دیـــر وقــتــــ 
بـــیـدار نــمـــون !! 

حـــتـی بــاهاتــــ قهــرکـــنـه ... 

بــاهــاش قــهــر کــنــی... 

نـــازت رو بــکـشـــه!! 

نـــصـفــه شــبـی 
بـهـتــــ اســـ امــــ اســـ بـــده... 

بـــدونــی تــو بــی خــوابیــاشـــم 
بــه یــادتـــه... 

بـــایـد یـــکـــی بـــاشــه !! 

نـــگـرانـتــــ بـــاشـــه !!
 
بـــایــد یـــکــی بـــاشــه !! 
بـهـتــــ بــگـــه... 
مــواظـبــــ خـــودت بــاش... 

آدم هـــی مـــیخــواد بــه 
روی خـــودش نـــیــاره... 

هــی بـگـــه هــمیــنـجـــوری 
خــیـلــیـــم خـــوبــه !! 

ولــی یـــه وقتـــایی دیـگــه... 

نـــمیـــشــه، دیـــگــه ... 
نــمیــتـونـــه!! 

بـــعـضـــی وقـــتــا آدم حـس 
میــکنــه مــیخــواد یـــه 
حـــرفـایـی رو بـــشـنـــوه... 

یــــه حـــسـایــی رو 
تـــجــربــه کــنـــه!! 

بعضـی وقــتــا 
ادم دلـــش مــیـــخــواد 
واســه یــکــی مــهــم بــاشــه ... 


ادمــــــــــــه دیــگــه 
تـوحـصــارسیـــنــش دلـــــــــــــه


+ نوشته شده در  یکشنبه 5 بهمن 1393ساعت 05:45 بعد از ظهر  توسط Anonymous   نظرات()